Entreprenad

Vi ”elektrifierar” de ställen där el behövs! Vanligast innefattar projekt inom elentreprenad elinstallationer på kontor, butiker, lager och industrier. Vi kan åta oss många olika typer av uppdrag och levererar det som en anläggning kräver och det kunden vill ha. Vårt mål är självklart att hitta den bästa tekniska lösningen till bästa möjliga pris. Allt för att kunna leverera så kostnadseffektivt som möjligt.

Vi arbetar med elentreprenad inom både nyproduktion och renovering i större skala. Vi sköter allt från projektering, offerter och granskning/ritningsunderlag ända fram till en komplett färdigställd installation.