Om oss

Elinväst är ett teknikfokuserat elinstallationsföretag som har 3 nyckelord som sin ledstjärna: KVALITET, MIUÖ OCH TEKNIK.

Vi skall alltid utföra våra uppdrag med hög kvalitet, det är den viktigaste konkurrensfaktorn om vi skall få komma tillbaka till kunden och få fler uppdrag.

Vi lever i en värld som försöker ställa om sig till en fossilfri miljö och som därför kräver miljövänlig el. Det innebär att vi alltid söker miljösmarta lösningar för våra kunder.

Vi arbetar hårt för att lära oss alltmer om olika miljösmarta tekniker som kan användas i vårt framtida fossilfria samhälle. Det sker genom att vi kontinuerligt utbildar vår personal och även anställer elektriker med specialkompetens samt samarbetar med teknikföretag som ligger i framkant inom nya teknikområden.

Vi har under mer än 25 år utvecklats från det lilla elinstallationsföretaget som framförallt arbetade med serviceuppdrag till ett betydligt mer heltäckande elteknikföretag.

Vi har kvar var bas i en mycket kompetent serviceorganisation men har även utvecklat en entreprenadverksamhet för även större entreprenader.

Vi har sett behovet av att utveckla nya teknikområden och under senare år har vi satsat alltmer på att bygga upp en gedigen kompetens inom elbilsladdning och solenergi. Vi har sedan ett år tillbaka en egen avdelning som kan ta hand om hela processen från beställning till färdiglevererad anläggning.