Om oss

På 25 år har vi gått från den lilla elfirman, med de små projekten, till den stora elentreprenören som bemästrar de riktigt stora uppdragen. Med våra idéer, kunskap och erfarenheter når vi ett bra slutresultat och är dessutom med hela vägen från start till mål. Och det spelar ingen roll om det är det lilla uppdraget, stora projektet, lilla kunden eller den stora uppdragsgivaren. För oss är allt och alla lika viktiga!

För miljön och våra kunder

Vi verkar inom Göteborg och närliggande kommuner och har kunder inom bygg- & försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, butiker, stat och kommun samt privatkunder. Vi är miljödiplomerade och vårt långsiktiga mål är att jobba med våra kunders energieffektivisering, dvs att få ner den totala elförbrukningen för belysning, värme, ventilation och övervakning, för såväl vid nyproduktioner som vid ombyggnationer.

Modern teknik och arbetssätt

Genom den moderna tekniken hittar vi nya lösningar och arbetssätt. Målet är att hitta både bättre och kostnadseffektiva anläggningar till våra uppdragsgivare. Det är därför viktigt att vi ständigt håller oss a´jour med den senaste tekniken, arbetssättet och utvecklingen.